การปล่อยมลพิษในภาคขนส่งและโลจิสติกส์

ความพยายามในการลดผลกระทบนี้ประเทศไทยได้ดำเนินมาตรการบรรเทาสาธารณภัยที่เหมาะสมในระดับประเทศแล้วซึ่งประเทศเหล่านี้ได้ให้คำมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 7 ถึง 20 ภายในปี 2563 อย่างไรก็ตามแม้เราจะได้ทำงานที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซในภาคพลังงานของประเทศไทย แต่ก็ยังมีช่องว่างสำหรับการปรับปรุงเพื่อที่จะทำให้ประเทศกลายเป็นสังคมที่มีคาร์บอนต่ำ

ตัวอย่างเช่นรัฐบาลกำลังลงทุนในเครือข่ายการขนส่งมวลชนเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการขับรถเพื่อลดการปล่อยมลพิษในภาคขนส่งและโลจิสติกส์ ในขณะเดียวกันราลีวรรณบุรีรักษ์เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของประเทศชาติที่ตั้งใจไว้ในระดับประเทศ

Comments are closed.