โมเลกุลที่เล็กที่สุดของเจลถูกสกัดจากหอยทาก

การศึกษาครั้งนี้ได้คัดเลือกสายพันธุ์หอยทากจำนวน 10 สายพันธุ์ ห้าสายพันธุ์ ได้แก่ ห้วยตากนวล (Hemiplecta Distincta) และห้วยตากสยาม (Cryptozona siamensis) ซึ่งเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดของเจลถูกสกัดจากหอยทากเพื่อทำการทดสอบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมความงามในอนาคต ขั้นตอนต่อไปของการวิจัยนี้คือการผลิตผลิตภัณฑ์ให้กับอุตสาหกรรมความงามมากขึ้น

สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนมากขึ้นและส่งเสริมความสนใจของผู้คนในด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษานี้ได้สร้างเครือข่ายการวิจัยในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ และได้ผลิตบัณฑิตผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและปริญญาโทที่มีคุณภาพทั่วโลก การวิจัยตั้งแต่ปีพ. ศ. 2538 จนถึงปัจจุบันได้รับการยืนยันสายพันธุ์หอยทาก 580 ชนิดในประเทศไทย

Comments are closed.